Over Frouke

Frouke studeerde orthopedagogiek en onderwijskunde omdat ze het verhaal achter de mens-in-wording wilde weten. Binnen dit vakgebied vond ze de antwoorden ontoereikend. Er volgde een lange zoektocht. Toen ze in 2019 met innerlijk kind-werk begon, veranderde er echt iets. Met terugwerkende kracht begreep ze wat ze wat ze al die tijd gemist had en waar ze naar zocht. Het bracht haar geen antwoorden, maar een oplossing van de vragen.

Ze is staflid op de Sudbury School Amersfoort, assisteert bij innerlijk kind-werk en begeleidt kinderen en jongeren met psychische klachten.